“เป็นผู้หญิง…อย่าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้”

“เป็นผู้หญิง…อย่าหยุด”

1.อย่าหยุด..สวย

จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ

อย่าได้ปล่อยตัวเองโทรม

จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ดขาด

2.อย่าหยุด..ฉลาด

จงอย่าหยุดอ่าน เขียน เรียนรู้

พยายามหาความรู้ใหม่ๆทุกวัน

เพราะความรู้ทำให้องอาจ

3.อย่าหยุด..ทำงาน

มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี

เพราะชีวิตเราจะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ

กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

4.อย่าหยุด..ออม

ไม่ว่าจะออมด้วยวิธีไหน ก็ต้องรู้จักออม

ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร

ออมผ่านบริษัทกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน

ก็จงรีบออมตั้งแต่เนิ่นๆ

อย่ารอพึ่งคนอื่นยามเดือดร้อน

เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

5.อย่าหยุด..หาเงิน

พยายามให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา

เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น

ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้

จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

6.อย่าหยุด..ท่องโลกกว้าง

นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง สู่โลกกว้างแล้ว

ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

7.อย่าหยุด..คบเพื่อน

โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดีๆ

จงพยายามหาเวลาไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆ

ได้พูดคุยรำลึกความหลังอย่างมีความสุขกัน

เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

8.อย่าหยุด..หาของอร่อยกิน

การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้วนเสมอไป

เพราะเรารู้จักเสพอย่างมีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

9.อย่าหยุด..กตัญญู

คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตัญญูรู้คุณคน

และคนกตัญญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

10.อย่าหยุด..ทำบุญสร้างกุศล

เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน

และส่งผลให้เรามีความสุขมาจากข้างใน

อันเป็นความสุขที่แท้จริงของชีวิต

11.อย่าหยุด..ทำสิ่งที่ชอบ

เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่

เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

12.อย่าหยุด..เล่นกีฬา ออกกำลังกาย

เพราะจิตใจที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง

เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง

และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

13.อย่าหยุด..รักตัวเอง

เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก

พอเรารักตัวเอง เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง

และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริยบท

เครดิต ดร.พนม ปีย์เจริญ